Berczik Sára Budai Táncklub
Alapítva 1962
MŰVÉSZI TORNA OKTATÁS A BERCZIK SÁRA BUDAI TÁNCKLUBBAN
Szeretettel várjuk az esztétikus, szép mozdulatok iránt érdeklődőket művészi torna óráinkon.
Berczik Sára módszertana, az esztétikus testképzés alapján oktatják intézményünk pedagógusai
a művészi tornát négy éves kortól a felnőtt korosztályig.

A művészi tornaórákon a növendékek megismerkedhetnek a ritmikus sportgimnasztikában
alkalmazott kézi szerekkel, mint kötél, labda, szalag, buzogány és karika eszközök használatával
a művészi mozdulatok során.

TÁNCGIMNASZTIKA előkészítő órákat hirdetünk 2,5-3 éves korig, ahol játékosan ismerkedhetnek
meg a gyermekek a táncművészet és a művészi torna alapjaival.

A művészi torna és táncgimnasztika órák ZONGORAKÍSÉRETTEL, zongorista korrepetitor
közreműködésével zajlanak.

Az intézmény magas színvonalú szakmai tevékenységét garantálja, hogy a Budai Táncklub néhai
mesteredzője és névadója Berczik Sára ma már táncpedagógus növendékei és azok tánc oktató
tanítványai is oktatják a művészi tornát és örökítik át a Tőle megszerzett tudást, itt a Berczik Iskolában.

Tanárok:

Szollás Erzsébet-művészi torna tagozatvezető. Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével
és a Táncművészetért díjjal kitüntetett, Berczik Sára és Nívó díjas művészi torna mesteredző,
táncpedagógus.

Szirányi Laura- művészi torna pedagógus, Berczik Sára díjas növendék

Néveri Katalin- művészi torna pedagógus, a Berczik Sára díjas művészi torna csoport tagja.

Győri Anna- művészi torna pedagógus, Berczik Sára díjas növendék

Kovács Ágnes- művészi torna pedagógus, a Berczik Sára díjas művészi torna csoport tagja.

Szentivánszky Ágota- művészi torna oktató, Berczik Sára díjas növendék

Bocsi Eszter- táncművész, táncpedagógus, Címzetes Magántáncos

Bács Emese- táncpedagógus, Berczik Sára díjas növendék

Kapcsolat: 1027 Budapest, Kapás u.55.
Tel: 06 1 2017992, 70/3356283
E-mail:budaitancklub@marczi.hu
www.budaitancklub.hu
www.berczik.hu
www.muveszitorna.hu